4/D Kadrosuna Geçirilen Antrenörlerin Özlük Hakları

özlük hakları

Kadroya Geçen Antrenör ve Gençlik Liderlerinin (4/D) Özlük Hakları

4/D Antrenörler ve Gençlik Liderleri SSK’lı mı Emekli Sandığına mı bağlı? Memur mu? İşçi mi? Sendika? Toplu Sözleşme? Yıllık İzin? Tayin Yer Değiştirme Hakları var mı? Kısaca 4/D Antrenörlerin ve Gençlik Liderlerinin özlük hakları nelerdir?

2018 yılının Nisan ayında sürekli (daimi) kadro olarak ifade edilen 4/D’ye geçen taşeron Antrenörler ve Gençlik Liderleri, 657 sayılı devlet memurları Kanunu’nun 4/d  bendine göre çalışan daimi süreli işçi statüsündedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D  bendi şu şekilde ifade edilmektedir:

“Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan sürekli (daimi) işçiler”

4/D  bendi ile çalışmakta olan Antrenörler ve Gençlik Liderleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi değildirler. 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidirler.

4857 Sayılı Kanuna Göre Bazı Özlük Hakları Nelerdir?

4/D kapsamındaki sürekli işçilerin asgari özlük hakları 4857 sayılı İş Kanununda belirtilmiştir. Kamuda 4/D  statüsünde çalışan Antrenör ve Gençlik Liderleri işçiler ile diğer kamu görevlileri toplu iş sözleşmeleri ile yeni haklar kazanmaktadır ve eski haklarını da genişletilebilmektedir.

toplu iş sözleşmesi imzalamaktadırlar.

Yıllık Ücretli İzin Hakkı

Antrenör ve Gençlik Liderlerinin taşeronda çalıştıkları sürelerde hesaplanarak kadroya geçişlerinde hizmet süreleri ilk işe girdikleri tarih olarak kabul edilir.

  • 1 yıldan 5 yıla kadar çalışma hizmeti olanlara 14 iş günü,
  • 6 yıldan 14 yıla kadar çalışma hizmeti olanlara 20 iş günü,
  • 15 yıldan fazla çalışma hizmeti olanlara 26 iş günü,

Kıdem Tazminatı Hakkı

Antrenör ve Gençlik Liderlerinin taşeronda çalıştıkları sürelerde hesaplanarak kadroya geçişlerinde hizmet süreleri ilk işe girdikleri tarih olarak kabul edilecektir. Taşerondan kadroya geçen antrenörlerin ve gençlik liderlerinin kamuda geçirmiş oldukları toplam süre kıdem tazminatına esas hizmet süresinde dikkate alınması beklenmektedir.

Haftalık Çalışma Saati

4/D statüsünde istihdam edilen antrenör ve gençlik liderleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olmadıkları için haftalık 45 saat çalıştırılmaktadır.

Kadın  Doğum Öncesi ve Sonrası Hakları

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 4/D statüsünde çalışan kadın antrenör, gençlik lideri ve diğer personellerin doğum öncesi ve sonrasında ki hakları 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerle şu şeklide belirlenmiştir:

  • Doğum öncesi 8 hafta (çoğul gebeliklerde 10 hafta), doğum sonrası 8 hafta olarak toplam 16 hafta doğum izni,
  • Çocuk 1 yaşına gelinceye kadar günde 1,5 saat ücretli süt izni

Doğum yapan 4/D kapsamındaki kadın antrenörler ve diğer çalışanlar, ücretli ve ücretsiz izin hakları 4857 sayılı kanun kapsamında kullanılmaktadır. Burada “ücretli” olarak ifade edilen izin ücretleri 5510 sayılı Kanun kapsamında iş göremezlik ödeneğinden işçiye ödenen ücretlerdir.

Mazeret İzinleri

4/D kapsamındaki işçilerin mazeret izinleri 4857 sayılı Kanun kapsamında verilmektedir. Bu izinler;

Evlilik İzni

4/d statüsünde çalışan Antrenör, Gençlik Lideri vd personelin evlenmesi durumunda 3 (üç) gün izin verilir.

Bu izni kullanabilmek için evliliğin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İşveren ve işçi kendi arasında anlaşarak bu iznin ne zaman kullanılacağına karar verir.

Babalık İzni

İşçiye; eşinin doğum yapması hâlinde ise 5 (beş) gün ücretli izin verilir.

Ölüm İzni

4/D statüsünde çalışan kamu görevlileri birinci dereceden yakın akrabalarının vefat etmesi durumunda 3 (üç) günlük ölüm izni hakkına sahiptir.  Birinci derece akrabalar anne, baba, çocuk, eş, eşin anne ve babası ile eşin kardeşleridir.

Engelli Çocuk İzni

Hekim raporu ile %70 engel durumu belirlenmiş veya devamlı bir hastalık durumu olan eş veya çocukları olan 4/D ‘li çalışanlara tanınan bir izin hakkıdır. Belirlenen şartları bulunan yakınlarından dolayı daimi işçi statünde çalına antrenörlere ve gençlik liderlerine bir (1) yıllık çalışma süresi boyunca 10 gün mazeret izni alabilir. Engelli çocuğu bulunan kamu görevlisinin sadece birine (anne veya baba) bu izin hakkını kullanma izni verilir.

Tediye Ödemeleri

6772 Sayılı Kanun kapsamında, işçi statünde kamuda çalışan personele her yıl 52 (elli iki) günlük ilave ikramiye ödemesi yapılmaktadır. 52 günlük ikramiye bedeli aynı sene içinde eşit taksitler ile taşerondan kadroya geçen antrenör, gençlik lideri ve diğer personelin hesabına yatırılır.

Toplu İş Sözleşmelerinden Gelecek Ek Ödemeler

Kamu kurumlarında daimi işçi statüsünde çalışanların maaşlarına alacakları zamlar belli aralıklarla gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmeleri ile belli olmaktadır. 2018 yılında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile 2021 yılına kadar daimi kadroda çalışanların maaşlarına senede iki defa %4 zam yapılacaktır. Daimi işçi kadrosunda çalışan Antrenörlerin maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında %4 zam yapılacaktır.

Çocuk Yardımı

Daimi işçi statüsünde çalışan antrenörler, gençlik liderleri vd. personelin eşi veya kendisi doğum yapması durumunda doğum belgeleri ile kurumlarına başvurmaları durumunda her ay maaşalarına 25 TL’lik çocuk yardımı eklenecektir. Çocuk yardımları en fazla 3 (üç) çocuğa kadar verilmektedir.

Yakacak Yardımı

4/D statüsünde çalışan Antrenörler ve diğer kamu görevlileri her ay 30 TL’lik yakacak yardımı almaktadır. Maaş bordrolarında yakacak yardımı bölümünü incelemeniz durumunda yakacak yardımı miktarını görebilirsiniz.

Dini Bayramlarda Yapılan Ek Ödemeler

Sene içinde iki (2) dini bayramımız olan Ramazan ve Kurban bayramlarında 4/D statünde çalışan kamu personeli 75 TL’lik bayram yardımlarını almaktadır. Ramazan bayramı ve Kurban Bayramlarının olduğu ayın 15’inde kamu görevlileri 75 TL’lik maaş farklarını bordrolarından takip edebilirler.

Öğrenim Yardımı

Mecburi eğitim çağına gelen çocuğu olan kamu görevlileri her yılın 9. ayında 100 TL ile 140 TL arasında değişen eğitim ödemeleri almaktadır.

Rapor Almaları Durumunda Yapılan Kesintilerin İadesi

5510 sayılı Kanun gereği Sosyal Güvenlik Kurumu, hastalık nedeniyle alınan raporlarda ilk 2 günün ücretini daimi işçiden kesmektedir. Ayakta tedavilerde bir günlük ücretin 1/3’ü ve yatarak tedavilerde ise 1/2’sini kesilmektedir. 4/D statüsünde kamu kurumlarında çalışan daimi işçiler rapor almış olmaları durumunda o ay maaşları tam olarak yatmaktadır. Bir sonra ki ay ise maaşlarında rapor gün sayısınca kesinti yaşanmaktadır. Bu kesinti  tutarlarını SGK ‘ya başvurarak iadesini alabilirsiniz.

Evlilik Yardımı

Daimi işçi statüsünde çalışan kamu görevlileri evlenmeleri durumunda 140 TL’lik evlilik yardımı almaktadır.

Ölüm Durumunda Yapılan Maddi Yardım

4/D statüsünde çalışan kamu görevlilerinin birinci dereceden yakınlarından (eş, çocuk, anne, baba, eşin anne ve babası) birinin vefatı durumunda devlet 300 TL’lik ölüm yardımı yapmaktadır.

Doğal Afet Yardımı

Herhangi bir doğal afet durumunda zarar gören 4/D statüsünde çalışan kamu işçilerine 1.000 (Bin) TL’ye kadar yardım yapılmaktadır.

Fazla Mesai ve Tatil Günü Çalışan Personele Yapılan Ödemeler

4/D statüsünde çalışan antrenör, gençlik liderleri vd. personel Milli Bayramlarda ve genel olarak tatil ilan edilmiş günlerde çalışmaları durumunda 1 günlük (toplamda 2 yevmiye) ödeme yapılır. Birçok ilde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde çalışan 4/D’li Antrenör ve Gençlik Liderlerine Milli Bayramlarda çalışmaları durumunda 1 (bir) günlük idari izin verilmektedir.

Haftalık 45 Saati Aşan Mesailerde Alınacak Ücretler

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatlarında daimi işçi kadrosunda istihdam edilen Antrenör ve Gençlik Liderleri haftalık toplamda 45 saat çalışmaktadır. Görevlendirme yazısı ile 45 saatin üzerinde çalıştırılan Antrenörlerin ve Gençlik Liderlerinin yevmiyeleri saatlik hesaplanmaktadır. 4/D ‘li personel çalıştığı her ek mesai saati için saat başı %50 fazla ücret almaktadır. Toplu İş Sözleşmeleri ile ek ücret için uygulanacak ek ücret oranı %60 ‘a çıkarılabilmektedir.

Banka Promosyonu Ödemeleri

4/D ‘li kamu görevlileri kurumlarının bankalar ile yapacağı maaş anlaşmaları sonucu promosyon ödemeleri de almaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

Önerilen makaleler

2 Yorum

  1. 2019 antrenörlerin mazeret tayini neden yapılmadı öğrenebilirmiyiz?

    1. Gençlik ve Spor Bakanlığı ne yazık ki tayin işlemlerini yavaş tutmakta hatta yapmamaktadır. Diğer Bakanlıklarda mazeret durumlarında tayinler kolaylıkla gerçekleşebilirken GSB’ de çalışılan il müdürlüğünden olur yazısı ve gidilecek il müdürlüğünden kabul işlemlerinin yapılması gerekir. Gidilecek il il müdürlüğündeki personel ihtiyacına göre kabul edebilir veya etmeyebilir. Ama bu işlemlerin hepsi olduğu halde birçok arkadaşımız kadrolu personel dahil işlemleri askıda bekletilmektedir. Bu da GSB’nin atama ve tayin işlemlerinde ki istikrarsızlığını göstermektedir

Bir cevap yazın