1. Kademe Yardımcı Tenis Antrenör Eğitimi Kursu | Kastamonu

Tenis Antrenörü Yetiştirme Kursu

Türkiye Tenis Federasyonu 14-26 Ocak 2019 Tarihinde Kastamonu İlinde 1. Kademe Yardımcı Tenis Antrenörü Yetiştirme Kursu açacaktır. Kurs Detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

Kursun Yapılacağı İl                   : KASTAMONU
Kurs Başvuru Tarihleri             : 7 ARALIK 2018 – 10 OCAK 2019
Aday Listesinin Yayınlanması: 11 OCAK 2019
Kurs Tarihi                                       : 14-19 OCAK 2019 (kursun teknik-taktik dersleri Kastamonu Üniversitesi Kortlarında yapılacaktır.) 21-26 OCAK 2019 (Teorik Dersler Kastamonu Üniversitesi BESYO da yapılacaktır.)

Kurs Ücreti                                     : 500 (Beşyüz) TL

I. KADEME YARDIMCI TENİS ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
 • Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;
 • En az 18 yaşını doldurmuş olmak, 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile federasyon disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

 

KURS KONTENJANININ BELİRLENMESİ VE KONTENJAN AŞIMINDA KURSA KATILACAK ADAYLARIN
ÖNCELİKLERİ

 • 1. Kademe Yardımcı Tenis Antrenörü Yetiştirme Kursu na katılım, yukarıda 1. Madde de belirtilen şartlara sahip tüm adaylar kursa katılabilirler.
 • Kurs kontenjanı e-devlet üzerinden başvuru yapan kursiyerlerle sınırlıdır. Sistem üzerinde belirlenen kota aşılamamaktadır.
 • Kursa başvuru sayısının yeterli olmaması durumunda kurs ileri bir tarihe ertelenebilir veya iptal edilebilir.

KURS ÖN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER VE KURSA BAŞVURU ŞEKLİ

 • 1. Kademe Yardımcı Tenis Antrenörü Yetiştirme Kursu na katılacak adaylar E-Devlet üzerinden ilanda verilen “E-Devlet Başvuru Rehberi” nde belirtilen adımları takip ederek başvuruda bulunabilirler.
 • Ayrıca ilanda verilen “Kurs Başvuru Formu” doldurularak, kurs kayıt günü, ıslak imzalı bir şekilde istenen diğer evraklarla birlikte “Kurs Yöneticisine” teslim edilecektir.
 • Eksik belge getiren adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • 1. Kademe Yardımcı Tenis Antrenörü Yetiştirme Kursu için başvuru yapan adayların evrakları incelendikten sonra başvurusu kabul edilecek adayların isimleri 11 OCAK 2019 tarihinde Türkiye Tenis Federasyonunun resmi internet sitesi olan www.ttf.org.tr adresinde ilan edilecektir.

11 OCAK 2019 TARİHİNDE TTF İNTERNET SİTESİNDE KURSA KATILMAYI HAK ETTİĞİ (KESİN KAYIT) İLAN EDİLEN ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKLAR:

1. Kademe Yardımcı Tenis Antrenörü Yetiştirme Kursu İçin İstenen Belgeler Aşağıda Listelenmiştir

 • ( EVRAKLAR ŞEFFAF DOSYA HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. )
  4 adet vesikalık fotoğraf
 • Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya Sağlık Ocaklarından – Aslı)
 • Savcılık iyi hal kâğıdı (E-Devlet çıktısı kabul olunur.) – Eğer Adli Sicil Kaydı var ise; Gerekçeli Kararı ile Birlikte.
 • Diploma Sureti (E-Devlet çıktısı kabul olunur.)
 • Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla ceza almadığına dair yazı ( Aslı )
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( Fotoğraflı )
 • Milli Sporcu olanlar Millilik Belgesi getireceklerdir ( varsa )
 • Tenis Antrenör Talimatının 22. Maddesinde ( Derslerden Muafiyet ) yer alan şartları taşıyan kursiyerler, durumlarını resmi olarak belgelendirmek zorundadır.
 • Kursa katılım ücretini, E-devlet üzerinden alınan referans numarası ile 3610 Kurum Kodunu belirterek GARANTİ BANKASI’ ndan işlem yapabilirsiniz. Kurs başvuru tarihleri içerisinde para yatırmazsanız, işleminiz geçersiz olacak ve kursa kabul edilmeyeceksiniz. Banka işlemleri ile ilgili gerekli detaylı bilgileri, kurs duyurusu içerisinde bulunan “Spor Federasyonları Tahsilatları” linkine tıklayarak edinebilirsiniz. (Kurs ücreti 500 TL’ dir.)

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın