TEZSİZ YÜKSEK LİSANS NEDİR ?

Tezsiz Yüksek Lisans

Yüksek lisans programları, tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans olarak 2’ye ayrılır. İki yüksek lisans programının temelde birbirinden farkları bulunmaktadır. Tezli yüksek lisans genelde üniversitelerde akademisyen, öğretim görevlisi olmak isteyenlerin tercih ettikleri bir programdır. Bu program sonunda yapılan bilimsel bir çalışmanın tez olarak sunulması ile sonuçlanan tezli yüksek lisans akademik kariyer isteyenlerin tercih ettiği bir programdır. Meslek hayatlarında ilerlemek ve çalıştığı kurumda mevki/pozisyon yükseltmek isteyenlerin ise tercihi tezsiz yüksek lisans programıdır. Programın sonunda bilimsel bir çalışma yapılmaması ve tez hazırlanmamasından dolayı çalıştıkları kurumda yükselmek isteyenlerin tercihidir. Herhangi bir akademik kariyer hedeflemeyen sadece meslek hayatlarında yükselmek isteyenlere tezsiz yüksek lisans yapmalarını tavsiye edebiliriz.

Tezsiz Yüksek Lisansın Amacı

Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye öğrenim gördüğü alanda/konuda bilgi kazandırmak ve sahip olduğu bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu programı tercih edenler çoğunlukla bir meslek grubunda çalışan bireylerden oluşmaktadır. Ve amaçları çalıştıkları sektörde veya kurumda terfi ederek bir üst konumda çalışma şansı bulmaktır. Günümüzde iş dünyasında yüksek lisans yapanların ortak amacı çalıştığı kurumda ki pozisyonunu/görevini yükseltmek istemesidir. Bu programın 1. öğretimi olduğu gibi 2. öğretim programları da vardır. Herhangi bir meslek grubunun tercihi ise ikinci öğretimden yanadır. Program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders ile bitirme projesi dersinden oluşur.  Bitirme projesi dersinin kredisi yoktur. Bitirme projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, bitirme projesinin alındığı yarıyılda projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili enstitü senato kararıyla belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlilik sınavı uygulanabilir.

Danışman Ataması

Yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili enstitü senato kararıyla belirlenen niteliklere sahip doktora seviyesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar danışman olarak atar. Danışman atanmasında bazı durumlarda öğrencilere de seçme şansı tanınmaktadır. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği için linke tıklayınız.

Programın Süresi Nedir ?

Tezsiz yüksek lisans programları 2 yarıyıldan oluşan bir programdır. Program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders ile bitirme projesi dersinden oluşur. Azami bitirme süresi 3 yarıyıldır. Bu programın sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ilişiği yükseköğretim kurumundan kesilir. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği için linke tıklayınız.

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan kişilere Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir. Diplomanın üzerinde Yükseköğretim kurulu tarafından onaylanmış kişinin mezun olduğu enstitü/anabilim dalı programının adı yazar. Bu programa devam edenler, herhangi bir yükseköğretim kurumunda tezli yüksek lisans yapmak istediklerinde tezli yüksek lisans şartlarını taşımaları durumunda başarılı oldukları dersleri saydırarak ders yükünden kurtulabilirler. Yani saydırdıkları derslerden muaf olma şansları vardır.

Başvuru Koşulları

Üniversitelerin tezli yüksek lisans başvuru tarihleri ile tezsiz yüksek lisans başvuru tarihleri farklılık gösterebilmektedir. En doğru bilgiyi başvuru yapacağınız üniversitenin enstitü sayfasından öğrenebilirsiniz.

Tezsiz yüksek lisans başvurularında ALES şartı kaldırılmıştır. Bu programların çoğunda yabancı dil şartı da istenmemektedir.

sporbilimlerihaber.com/tezsiz yüksek lisans

Önerilen makaleler

3 Yorum

  1. […] lisans programları, tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans olarak 2’ye ayrılır. İki yüksek lisans programının temelde birbirinden farkları […]

  2. […] Eğitimi ve Spor ABD Başkanlığı Hareket ve Antrenman Bilimleri II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına ise 20 TC vatandaşı, 5 Yabancı uyruklu öğrenci […]

Bir cevap yazın