Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınav Kılavuzu 2018

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Besyo Özel yetenek Sınavı ile aşağıdaki bölümlere öğrenci alacaktır

ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURULARI

Besyo Özel yetenek Sınavı ile aşağıdaki bölümlere öğrenci alacaktır

1-Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı
2-Antrenörlük Eğitimi Programı (I-II Öğretim)

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Besyo
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Besyo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI

Besyo özel yetenek sınavıda başvuracak adaylardan aşağıdaki şartları taşımaları istenmektedir.

1-T.C. vatandaşı olmak.
2-Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Besyo Bölümlerinden Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi bölümlerine başvuruda bulunabilmek 2018-TYT puanının en az 190.00 olması gerekir.
3-Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Besyo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Gaziosmanpaşa Üniversitesi Besyo programlarına başvuran adaylar için Sağlık Kurumlarından “Spor yarışmalarına katılmasında sağlık açısından bir sakınca yoktur” ibareli sağlık raporu.
2-Besyo özel yetenek sınavı başvuru dilekçesi
3-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
4- 2018-YKS sonuç belgesi; Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Programına (I. öğretim ve II. öğretim) başvuru için TYT puanının en düşük 190 olduğunu gösteren belge.
5-Engelli statüsünde başvuracak adayların engel durumlarını gösteren ”engelli sağlık kurulu raporu”nun aslı.
6-30.03.2012 tarihinden önce spor lisesine kayıt olduğunu gösteren resmi belge (bu tarihten önce kayıt olanlar belgelendireceklerdir.)
7-2017-2018 öğretim yılında herhangi bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için yerleştiği yükseköğretim programını gösteren 2017 ÖSYS sonuç belgesi (2017-2018 öğretim yılında yerleşen adaylar için)
8-Başvurular şahsen yapılacaktır.

 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Değerlendirme sonucu kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt işlemleri;

Besyo Asıl Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihleri:17—21 Eylül 2018, 08.00-17.00 saatleri arasındadır.
Besyo Yedek Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihleri:
1. Yedek liste 24-25 Eylül 2018, 08.00-17.00 saatleri arası,
2. Yedek liste 26-27 Eylül 2018, 08.00-17.00 saatleri arası,
3. Yedek liste 28 Eylül -1 Ekim, 2018, 08.00-17.00 saatleri arası,
4. Yedek liste 2-3 Ekim 2018, 08.00-17.00 saatleri arası,
5. Yedek liste 4-5 Ekim 2018, 08.00-17.00 saatleri arası,
Yedek listeden kayıt hakkı kazananlar için; Üniversitemiz www.gop.edu.tr web sayfasında ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın belirlediği esas ve usullere göre duyuru yapılacaktır.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın