Spor Yönetiminde İnsan İlişkileri

toplumsal ilişkiler

Sosyalleşme

Sosyalleşme; bireyin içinde yaşadığı toplumun kültürünü, değerlerini, normlarını, öğrenme ve benimseme sürecidir. Her birey içinde yaşadığı toplumun kültürel kimliğini yansıtır. Bu nedenle bir Türk bir İtalyan’dan farklıdır. Bireyin sosyalleşme sürecinde ilk ve en etkili süreci ailesi ile olmaktadır. Çocukluk ve gençlik dönemlerinde sosyalleşmenin unsurları sırasıyla aile, okul, arkadaş grupları ve kitle iletişim araçlarıdır. Toplumsal ilişkiler sosyalleşme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Örneklerimizde olduğu gibi sosyalleşme sürecinde toplumsal ilişki ler vardır.

Toplumsal İlişkiler

Toplumsal ilişkiler , en az iki insan arasında belli bir süre devam eden,belli amaçlara yönelik olan, karşılıklı etkileşim halinde gerçekleşen anlamlı ilişkilerdir. Toplumsal ilişkiler iki insan arasında olduğu gibi gruplar arasında da olabilir.

Toplumsal İlişkilerin Özellikleri

Toplumsal ilişkiler in özellikleri aşağıda sıralanmıştır.

 • En az iki insan arasında gerçekleşir.
 • Belirli bir zaman diliminde gerçekleşir.
 • İlişki, bireyler arasında ortak bir anlam taşır.
 • Toplumsal ilişki kuran taraflar birbirinden haberdardır ve karşılıklı etkileşim halindedir. Bu etkileşim ortak dil aracılığıyla sağlanır.
 • Toplumsal ilişkiler; hukuk, örf, adet, gelenek, görenek gibi kurallara göre gerçekleşir.

Toplumsal İlişki Çeşitleri

Toplumsal ilişkiler aşağıda ki çeşitlerden oluşmaktadır.

 • Niteliklerine Göre Toplumsal İlişki Çeşitleri
 • Sürelerine Göre Toplumsal İlişki Çeşitleri
 • Birey Sayısına Göre Toplumsal İlişki Çeşitleri

Niteliklerine Göre Toplumsal İlişki Çeşitleri

Toplumsal ilişkiler niteliklerine göre birincil ve ikincil ilişkiler olarak ikiye ayrılmaktadır.

 • Birincil İlişkiler: Duygusallığın hakim olduğu, ilişkilerin samimi ve yüz yüze olduğu ve etkileşimin güçlü olduğu ilişkilerdir.
 • İkincil İlişkiler: Duygusallık yerine akılcılığın hakim olduğu ilişkilerdir. Resmidir. Bankalarda, orduda, resmi kurumlarda etkileşim sürecinde ikincil ilişkiler kullanılmaktadır.

Sürelerine Göre Toplumsal İlişki Çeşitleri

Sürelerine göre kısa süreli, uzun süreli ve periyodik (devirli) ilişkiler olarak toplumsal ilişkiler 3’e ayrılmaktadır.

 • Kısa Süreli İlişkiler: Zaman bakımından kısa süreli ilişkilerdir. Taksi şoförü ile yolcusu arasında ki gibi ilişkiler kısa süreli ilişkiler olarak nitelendirilir.
 • Uzun Süreli İlişkiler: Çok uzun süren, bazen insanın doğumundan ölümüne kadar sürebilen ilişkiler uzun süreli ilişkilere örnek kabul edilmektedir. Aile bireyleri arasında ki ilişkiler ömür boyu devam eden, uzun süreli bir ilişki olduğu için bu başlık altında kabul edilmektedir.
 • Periyodik (Devirli) İlişkiler: Bu ilişki türü, yılın belirli dönemlerinde veya belirli zaman dilimlerinde kurulan ilişkilerdir. Belirli zaman dilimlerinde insanlar arasında etkileşim gerçekleşmekte ve diğer zaman dilimlerinde herhangi bir etkileşim olmamaktadır. Yılın sadece belirli dönemlerinde (örneğin; kayak tesislerinde kış sürecinde; su sporları merkezlerinde, sadece yaz dönemlerinde) bir iletişim ve etkileşim olurken diğer zaman dilimlerinde böyle bir etkileşim olmamaktadır.

Birey Sayısına Göre Toplumsal İlişki Çeşitleri

Birey sayısına göre birey-birey ilişkisi, birey-grup ilişkisi ve grup-grup ilişkisi olarak toplumsal ilişkiler 3’e ayrılmaktadır.

 • Birey-Birey İlişkisi: Sadece iki insan arasında olan iletişimleri bu gruba dahil etmekteyiz. Karı-koca ilişkisi, öğretmen-öğrenci ilişkisi örneklerimiz arasındadır.
 • Birey-Grup İlişkisi: Birey ile içinde bulunduğu grup arasında ki ilişki süreci bu gruba girmektedir. Öğretmen ile sınıf ilişkisi, Takım antrenörü ile sporcular arasında ki ilişki, Esnaf ile müşteriler arasında ki ilişki bu grupta verebileceğimiz örnekler arasındadır.
 • Grup-Grup İlişkisi: Farklı grupların birbiri ile olan ilişkisine verilen addır. İki futbol takımının müsabaka için girdikleri ilişkiye grup-grup ilişkisi diyebiliriz.

 

 

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın