Toplumsal İlişkiler İle İlgili Temel Kavramlar

toplumsal statü

Yazımızda “Toplumsal İlişkiler İle İlgili Temel Kavramlar” başlığı altında toplumsal statü , toplumsal değerler ve toplumsal normal hakkında bilgiler vereceğiz. Ders konularından oluşan diğer yazılarımıza  ulaşmak için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Toplumsal İlişkiler İle İlgili Temel Kavramlar

Toplumsal Statü ve Anahtar Statü

Bireyin sosyal yaşam içindeki yerine, konumuna toplumsal statü adı verilmektedir. Birey toplum içinde aynı anda birçok statüye sahip olabilmektedir. Bir erkek aynı anda bir baba, eş dayı, amca, ağbi, kardeş, oğul, yeğen, dede, meslek sahibi bir birey olabilir. Sosyal yaşam içinde bireylerin sahip olduğu birçok toplumsal statü içinde en çok önem taşıyan statüye “anahtar statü” adı verilmektedir.

Toplumsal Rol, Rol Çatışması, Rol Pekişmesi

Bireyler sosyal yaşam içinde birçok toplumsal statü ye sahip olmaktadır. Bir erkek aynı anda bir baba, eş dayı, amca, ağbi, kardeş, oğul, yeğen, dede, meslek sahibi bir birey olabilir. Bir bayan içinde geçerlidir tabi ki yukarı da belirttiğimiz statüler. İnsanlar sahip oldukları her bir statüde bir rol benimsemektedirler. Yaşamları boyunca oğluna bir baba rolü yansıtan baba eğer bir öğretmen ise okulunda ki öğrencilerine aynı zaman diliminde bir öğretmen rolünü de oynamaktadır. Evinde karısına ise bir eş, koca rolünü oynamaktadır. Biz bu duruma “Toplumsal Rol” demekteyiz.

Bireylerin yaşamlarında ki statülerine uygun rolleri karıştırmaları durumunda ortaya çıkan duruma ise “Rol Çatışması” adı verilmektedir.

Toplumsal Prestij (Saygınlık)

İnsanların bulundukları toplum içinde farklı bireyler tarafından duydukları saygınlığa verilen isimdir. Öğretmenlere olan saygı birçok meslek grubuna göre daha fazladır. Öğretmenlere duyulan saygınlık toplumsal saygınlık olarak nitelendirilebilir.

Toplumsal Değerler

Toplumdaki kişilerin benimsedikleri, bağlı oldukları ortak duygular, düşünceler, kurallar ve uygulamalara verilen isimdir. Namus, bayrak, vatan, bağımsızlık toplumumuzda bulunan değerlerden bazılarıdır.

Toplumsal değerlerin sağladığı faydaları aşağıda ki gibi sıralayabiliriz:

 • Değerler ortak olarak benimsendiği için toplumda bir işbirliği ve dayanışma ortamı yaratmaktadır.
 • Toplumsal değerler, insanların durumlar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini önceden bilmelerini sağlamaktadır.
 • Kişilerin toplumsal statü lerini ve rollerini seçmelerine, gerçekleştirmelerine yardımcı olur.
 • Bireyin toplumsal statü sünü, kimliğini keşfetmesine yardımcı olur.
 • Toplumsal bütünleşmeyi sağlar, toplum birliğinin ve düzeninin sağlanmasına yardımcı olur.

Toplumsal Normlar

Yazılı (Resmi) Normlar: Yazılı (Resmi) Normlar için yasa, tüzük, yönetmelik, vb  bir düzeni sağlamak amacıyla her yerde ve herkes tarafından aynı anlam çıkarılabilecek ve herkes için eşit tanımları olan yazılı bildirilerdir.

Yazısız Normlar: Toplum içinde kabul edilmiş herkes tarafından bilinen ve yaşama şekil veren değerlerimizdir. Örf, adet, gelenek, göreneklerimiz yazısız normlar a verebileceğimiz örnekler arasındadır.

Normlar Şu Özelliklere Sahiptir

 • Toplumdan topluma ve zamanla farklılık gösterebilir.
 • Toplumsal ihtiyaçlardan doğmuşlardır.
 • Normlar eşit önem derecesine sahip değildir.
 • Her grup veya toplum, farklı sosyal normlara sahiptir.
 • Yazılı ve yazısız normlar toplum düzenini sağlamaktadır.
 • Yaptırım gücüne sahiptir.
 • Normların temelinde sosyal değerler vardır.

 

 

 

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın