Triatlon Aday Hakem Kursu Duyurusu

Triatlon Aday Hakem Kursu

Türkiye Triatlon Federasyonu. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Ordu/Ünye illerinde Triatlok Aday Hakem Kursu açmayı planlamaktadır. Federasyon bünyesinde yapılan Triatlon yarışmalarında görevlendirilmek üzere Triatlon Aday Hakem Kursları için son başvuru tarihi 28 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 17.30’dur. Kurslar en az 15 kişilik başvuru olması durumunda açılacaktır. Triatlon Aday Hakem Kursu ile ilgili detaylı bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz…

Kurs Tarihi :

Kursun Açılacağı İller: Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Ordu/Ünye

Kurs Ücreti: 100,00 TL

Minumum Başvuru Şartı : Triatlon Aday Hakem Kursu en az 15 kişi ile açılacaktır.

Kurs Kayıt Bilgi Formu : Adayların linki verilen bilgi formunu doldurmaları gerekmektedir. https://goo.gl/forms/3twqlxU5dqkwaLE83

Traitlon Aday Hakem Kursu

Triatlon Aday Hakem Kursu ‘na başvurmak isteyen adaylar;

 • https://goo.gl/forms/3twqlxU5dqkwaLE83 link üzerinden açılan bilgi formunu doldurarak kayıt işlemlerini yaptırmış olmaları,
 • Kursa katılmak istediğine dair dilekçeyi Türkiye Triatlon Federasyonu bilgi@triatlon.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.
 • Aday hakem kursu en az 15 kişi ile sınırlıdır. Yeterli müracaatın olmadığı o ilde kurs açılmayacaktır.

Triatlon Aday Hakem Kursu ‘na Başvuracak Adaylarda Aranan Şartlar

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Adayların 18 yaşından büyük, 50 yaşından küçük olması,
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak
 • Hakemlik yapmasına engel bir sağlık durumunun olmaması
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve satın almalara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak
 • Triatlon Federasyonu Ceza Talimatı’na göre altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıldan fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak
 • Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak
 • Triatlon Federasyonu Yönetim Kurulu’nca belirlenen kurs katılım ücretini federasyon hesabına yatırdığını gösterir banka dekontu ibraz etmek

Triatlon Aday Hakem Kursuna Katılacak Adaylarda Dikkate Alınacak Özellikler

Triatlon Aday Hakem Kursu ‘na başvuran adaylar arasında aşağıda belirtilen özellikleri veya özelliklerinden biri olan kişilerin olması durumunda tercih sebebi olabilecektir.

 • Teknik bilgiye sahip kişiler, (Bilgisayar ve elektronik alanında uzman olduklarını belgeleyenler)
 • Yabancı dil bilgisi seviyesine sahip olanlar (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonucunu belgelemek koşulu aranmaktadır.)
 • A2 Motor ehliyetine sahip olanlar
 • Diksiyonu düzgün ve sunucu olanlar
 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi, Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya ilgili bölümlerde öğrenci olmak
 • Diğer spor dallarında hakemlik tecrübesi bulunanlar

Triatlon Aday Hakem Kursu ‘na Başvuran Adaylardan İstenen Belgeler

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Son 6 (altı) ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (fotokopi olmayacak)
 • Adli sicil kaydı (E-Devlet Kapısı üzerinden alınmış olan QR kodlu adli sicil kaydı kabul edilmektedir)
 • Herhangi bir sağlık kurumundan alınabilecek “hakemlik yapmasına engel bir durumu yoktur” ibareli sağlık raporu
 • Öğrenim belgesi fotokopisi
 • Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanlığına ait Türkiye Ekonomi Bankası (Keçiören Şubesi) IBAN: TR14 0003 2000 0000 0061 0283 83 no’lu hesabına hakem kurs katılım ücretinin (100,00 TL)  yatırıldığına dair banka dekontu
 • Triatlon Aday Hakem Kursu ‘na başvuracak adaylar kursa katılmak istediğine dair dilekçeyi Türkiye Triatlon Federasyonu bilgi@triatlon.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.
 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınabilecek herhangi bir spor branşında ceza almadığına dair bir belge

Not: Aranan şartları taşıyan kursiyerler, Türkiye Triatlon Federasyonu’na dilekçe ile müracaat edecekler, istenilen tüm belge ve evrakları bir dosya ile birlikte toplu halde Triatlon Federasyonu’nca kurs vermek üzere görevlendirilen Merkez Hakem Kurulu Üyelerine kurs başlangıç günü eksiksiz olarak teslim edeceklerdir.

İrtibat Telefonu: Mustafa Ünveren (MHK Başkanı, 0533 771 35 81)

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın