Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yüksek Lisans Eğitim Programlarına Kabul Şartları Nelerdir?

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yüksek Lisans Eğitim Programlarına Kabul Şartları

Türkiye’de her üniversite yüksek lisans programlarına özel kabul şartları belirtmektedir. Ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans eğitim programlarına kabul şartları da farklılık göstermektedir. Aynı zamanda yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları öğrenci kabul koşullarında kullanmaları gereken belgeler de farklılık göstermektedir.

Ülkemizde üniversiteler 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6287 sayılı Kanun’un 14/f maddesi gereği yabancı uyruklu öğrenci alımı için kontenjanlar belirlemektedir. Son yıllarda lisans eğitimi almak için ülkemizi tercih eden yabancı öğrenciler aynı zamanda lisansüstü eğitimler içinde ülkemizi tercih etmektedir. Türkiye, Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye ‘yi tercih etmelerinin birçok sebebi vardır. Bu sebepleri kısaca şu şekilde ifade edebiliriz:

 • Eğitim imkanlarının fazlalığı,
 • Eğitim imkanlarının ekonomik olması,
 • İş imkanlarının fazla olması,
 • Kültür yapısından dolayı merak uyandırması nedenlerinden ötürü yabancı uyruklu öğrenciler tarafından ülkemiz tercih edilmektedir.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yüksek Lisans Eğitim Programlarına Kabul Şartları

Türkiye de yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans eğitim programlarına kabul şartları her üniversite de farklılık göstermektedir. genel olarak belirtmek gerekirse yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans eğitim programlarına kabul şartları nı şu şekilde belirtebiliriz:

 • Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş lisans diplomasına sahip olmak,
 • İlgili üniversitenin enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen şartları yerine getirmek,
 • Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili üniversitenin enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenen kontenjan, usul ve esaslara göre yüksek lisans eğitim programlara kabul edilir.
 • Lisans diplomasının noter onaylı Türkçe çevirisi,
 • Not çizelgesinin noter onaylı Türkçe çevirisi
 • Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezleri (TÖMER) veya eş değer kurumlardan alacakları belge
  • Yabancı dillerde eğitim veren yüksek lisans eğitim programlarına başvuranlardan Türkçe yeterlilik belgesi istenmemektedir.

Yüksek Lisans Eğitimi İçin Yabancı Öğrencilerden İstenen Belgeler

Yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans eğitim programlarına kabul şartlarından bir diğeri de ilgili üniversite enstitülerinin istediği belgeleri eksiksiz teslim etmektir. Bu belgeleri kısaca şu şekilde belirtebiliriz:

 • Yabancı uyruklu öğrencilerin vatandaşı oldukları ülkelere ait kimlik, pasaport fotokopisi,
 • Vesikalık fotoğraf
 • İlgili yüksek lisans eğitimine kendi isteği ile başvurduğunu belirten “İstek (Rıza) Beyanı”,
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış Denklik Belgesi,
 • Türkiye’de lisans eğitimini tamamlamış yabancı uyruklu öğrencilerin, lisans diplomasının noter onaylı veya dış temsilcilikler tarafından onaylanmış sureti,
 • Lisans eğitimi süresi boyunca alınmış dersler ve ders kredileri ile ilgili ders çizelgesinin Türkçe çevirisinin onaylanmış hali,
 • Çift vatandaşlığı olan öğrencilerin lisans eğitimini aynı ülke içinde tamamladıklarını gösteren belge ve pasaport bilgilerini gösteren onaylı bir fotokopi
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan alınan belgeler
 • Öğrenci Vizesi
 • Oturma İzni
 • Sağlık Sigortası
 • Öğrenim katkı payının ödendiğine dair banka dekontu

Diploma Denkliği Yönetmeliği

Yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans eğitim programlarına kabul şartlarından biri de lisans diplomasının denkliğinin alınmış olmasıdır. Türkiye’de yabancı uyruklu öğrencilerin kendi ülkelerinde aldıkları eğitimler sonrasında ülkemizde yüksek lisans eğitimi almak istemeleri durumunda lisans diplomasının denkliğinin alınması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu yabancı uyruklu öğrencilerin lisans diplomalarının denkliğini vererek ülkemiz ile uyumunu sağlamaktadır. Peki diploma denkliği başvurularında yerine getirilmesi istenen şartlar nelerdir:

 • Denklik belgesi başvurusunun yapılmış olması,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek için başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin bu başvurularını belgelemeleri,
 • Ülkemizde herhangi bir üniversite bünyesinde çalışan öğretim elemanlarının sözleşmelerinin onaylı fotokopisi,

 

Önerilen makaleler

1 Yorum

 1. teşekkür ederiz
  sporbilimlerihaber.com

Bir cevap yazın