Kocaeli-Kandıra’da 1.Kademe Bocce Antrenör Kursu

Kocaeli-Kandıra'da Yardımcı Bocce Antrenör Kursu

Kocaeli-Kandıra’da Yardımcı Bocce Antrenör Kursu planlanmaktadır. 4-13 Şubat 2019 tarihleri arasında açılması planlanan Kocaeli-Kandıra’da 1.Kademe Bocce Antrenör Kursu yeterli sayıda ön başvuru olması durumunda açılacaktır. Kurs ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Kurs Tarihi :  04-13 Şubat 2019

Kurs Yeri : Şehit Yavuz Sanat Güzel Spor Salonu Kocaeli/Kandıra

Son Başvuru Tarihi : 01 Şubat 2019 (belirtilen tarihe kadar yeterli başvuru olmaması durumunda kurs açılmayacaktır.)

Başvuru Şekli : E-Devlet Kapısı üzerinden başvurular yapılacaktır.

1. Kademe Bocce Antrenör Kursu

04-13 Şubat 2019 tarihinde Kocaeli-Kandıra’da Yardımcı Bocce Antrenör Kursu katılım şartları aşağıda yer almaktadır.

 • Adayların en az 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
 • Bocce Sporcu lisansı (Kursa katılacak adayların bulundukları illerde ki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden Bocce sporcu lisansı çıkartmaları gerekmektedir)
 • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek vücut ve akıl sağlığı ile ilgili bir engelinin olmaması,
 • Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
 • İlgili spor federasyonlarının belirlemiş olduğu yaş sınırına uygun olmak koşuluyla en az 18 yaşını doldurmuş olmak
 • 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre, son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

1. Kademe Bocce Yardımcı Antrenörü Yetiştirme Kursu ‘nda İstenen Belgeler

Kocaeli-Kandıra’da Yardımcı Bocce Antrenör Kursu için istenen belgeler aşağı listelenmiştir.

 • Son  6 ay içinde çekilmiş Biometrik fotoğraf (vesikalık)
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.
 • Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
 • Sağlık Raporu – (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)
 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı
 • E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

Temel Derslerden Muaf Olma Şartları

Kocaeli-Kandıra’da Yardımcı Bocce Antrenör Kursu ‘na katılacak adaylar aşağıda ki şartları taşımaları durumunda temel eğitim derslerinden muaf olurlar:

 • Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar federasyonlar tarafından açılan ilgili spor branşının I. Kademe Antrenör (Yardımcı Antrenör) kursuna başvurmaları durumunda temel eğitim programında yer alan teorik derslerden muaf tutulurlar.
 • Federasyonların antrenörlük kursları na giren ve bu kurslarda başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren dört yıl içinde açılan aynı kademe seviyesinde başka bir spor branşında antrenör kursuna başvurmaları durumunda temel eğitim programlarında olan teorik derslerden muaf tutulurlar.
 • Herhangi bir spor branşında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörler farklı bir spor branşında antrenörlük kursları na başvurmaları durumunda temel eğitim programında yer alan teorik derslerden muaf tutulurlar.
 • I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, 5 yıl içinde muaf tutulurlar.

Kocaeli-Kandıra’da Yardımcı Bocce Antrenör Kursu ‘na katılacak adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

İletişim İçin

Evrim Zeytinoğlu – 0533 565 50 80

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın