yeşil pasaport

Bazı ülkelerin yeşil pasaport sahibi kişilerden vize istememesi nedeniyle devlet memurları arasında çok cazip şekilde kullanılan bir pasaporttur. Asıl ismi Hususi Damgalı Pasaport olan bu pasaportun renginin yeşil olmasından dolayı halk arasında yeşil pasaport olarak ifade edilmektedir. Pasaport nedir? Kaç çeşit pasaport vardır? Peki devlet memurları ne zaman hususi damgalı pasaport (Yeşil Pasaport) almaya hak kazanır? Yeşil Pasaportu olan kişilerin eşleri ve çocukları da Yeşil Pasaport alabilir mi? Pasaport ve Hususi Pasaport ile ilgili bilmek isteyeceğiniz birçok bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz…

Pasaport İle İlgili Bilmeniz Gereken Bilgiler

Pasaport Nedir?

Yetkili makamlarca kanunlarda belirtilen hükümler doğrultusunda verilen ve pasaport sahiplerinin bir ülkenin milli sınırlarından başka bir ülkenin sınırları içine geçmesini sağlayan bir belgedir

Pasaport Türleri Nelerdir?

5682 sayılı Pasaport Kanununun 12’nci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti namına verilmekte olan 5 çeşit pasaport bulunmaktadır.

  • Diplomatik Pasaportlar;
  • Hususi Damgalı Pasaportlar;
  • Hizmet Damgalı Pasaportlar;
  • Umuma Mahsus Pasaportlar;

Devlet Memurları Ne Zaman Yeşil Pasaport Almaya Hak Kazanır?

5682 sayılı pasaport kanunu’na göre birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda devlet memurları, öğretmenler, antrenörler, sportif eğitim uzmanları yeşil pasaport almaya hak kazanırlar.

4 (dört) yıllık lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler, antrenörler, sportif eğitim uzmanları ve diğer kamu görevlileri 9 derece ve 1  kıdem (9/1) ile meslek hayatlarına başlarlar. Çalışma hayatlarında herhangi bir disiplin cezası almadıkları taktirde her sene 1 kademe ilerleme alırlar. 9/3 derece ve kademeden sonra 8/1 derece ve kademe ‘ye yükselirler. Bir devlet memuru herhangi bir disiplin cezası almadığı taktirde 15. (on beşinci) yılında yeşil pasaport (hususi damgalı pasaport) almaya hak kazanır.

Devlet Memurlarında Derece ve Kademe İlerlemesi Nasıl Olur?

Lisans mezunu bir devlet memuru meslek hayatına 9/1 derece ve kademe ile başlamaktadır. Çalıştıkları her yıl için bir kademe ilerlemesi alan devlet memurları ayrıca eğitim durumlarına göre de derece ve kademelerinde ek ilerlemeler yaşamaktadır.

Lise ve üniversite hazırlık eğitimi alan yani öğrenimleri 5 yıl olan okullardan mezun olan devlet memurları ek 1 (bir) kademe ilerleme alırlar.

Lisans mezunu bir devlet memuru memuriyet hayatına başladıktan sonra Yüksek Lisans eğitimini tamamlamaları durumunda ek bir kademe ilerleme almaktadır. Örneğin 5/2 derec ve kademeye sahip bir öğretmen yüksek lisans eğitimini tamamlaması durumunda ek 1 (bir) kademe ilerleme alarak 5/3 derece ve kademeye yükseltilir.

Meslek hayatına başlamadan yüksek lisans eğitimini tamamlayan devlet memurları adaylıklarının kaldırılmasından sonra ek 1 (bir) kademe ilerleme alırlar.

Doktora eğitimini tamamlayan devlet memurları ise ek 1 (bir) derece kademe alırlar. Örneğin; 5/3 derece ve kademeye sahip bir devlet memuru doktora eğitimini tamamladıktan sonra ek 1 (bir) derece alarak 4/3 derece ve kademeye yükseltilir.

Yeşil Pasaportu Olan Kişilerin Eşi ve Çocukları da Yeşil Pasaport Alabilir mi?

Çok merak edilen bir başka konu da yeşil pasaport sahibi kişilerin eşleri ve çocukları da bu haktan faydalanabiliyor mu ? Bu sorunun cevabı evet. Yeşil Pasaport (Hususi Damgalı Pasaport) sahibi bireylerin eşleri de bu haktan faydalanabilmektedir. Ayrıca yeşil pasaport sahibinin ölmesi durumunda da dul eşler başkası ile evlenmemiş ise bu haktan faydalanmaya devam eder.

Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) almaya hak kazanmış veya almış bireylerin çocukları da bu haktan faydalanabilmektedir. Çocukların bu haktan faydalanabilmesi için belirlenmiş bazı durumlar mevcuttur:

  • Reşit olmayan çocuklar,
  • Reşit olsalar dahi evli olmayan ve iş sahibi olmayan öğrenim hayatı devam eden çocuklardan 25 yaşına kadar olanlar,
  • Bedensel, ruhsal veya zihinsel engellerinden en az biri olması durumunda bakıma muhtaç çocuklar için resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu olanlar hususi damgalı pasaport almaya hak kazanırlar.

Yeşil Pasaport Hakkı Kazanabilmesi İçin Memurların Hangi Derecesine Bakılmaktadır?

Devlet memurlarının “kadro derecesi”, “kazanılmış hak aylık derecesi” ve “emekli keseneğine esas derecesi” olmak üzere farklı dereceleri bulunmaktadır. Peki bu derecelerden hangisine bakılarak devlet memuru yeşil pasaport hakkı kazanmış olur? Bunun cevabını öğrenmemiz için pasaport kanununda ki hükümlere bakmamız gerekmektedir. Devlet memurlarının yeşil pasaport hakkını kazanabilmesi için birinci, ikinci veya üçüncü derece kadrolarda bulunanlarda “kadro derecesi”ne bakılmaktadır. Devlet memurları 3/1 derece ve kademe ye ulaşmaları ile birlikte hususi damgalı pasaport hakkına sahip olmaktadır.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın