Yüksek Lisans Mülakat Sınavı

Mülakat

MÜLAKAT

Yüksek lisans ve doktora başvurularında bilim sınavı sonrası öğrenci seçiminde en kritik adım mülakattır. Mülakat, lisansüstü eğitimde öğrencinin doğrudan bölümün öğretim üyeleri ile soru cevap şeklinde yapılan sözlü değerlendirmedir.

Yüksek lisans ve doktora eğitimleri için adaylar enstitünün ve ilgili ana bilim dalının belirlediği şartları taşımaları durumunda bilim sınavı ve mülakata tabii tutulurlar. Lisansüstü eğitimde ALES puanı bir adayın ilgili alanı kazanmasını belirleyen en büyük kriterlerden biridir. Ancak mülakat ise adayın ilgili lisansüstü eğitimi kazanmasında en önemli adımdır. ALES puanı yüksek olan adayın mülakatta başarılı olmaması durumunda ilgili alana (programa) kabul edilmesi mümkün olmayabilir. Yüksek Lisans ve Doktora programlarının mülakatları ile ilgili detaylara aşağıda ki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Mülakatın Amacı Nedir ?

Günümüzde birçok programda lisansüstü eğitim için mülakat yapılmaktadır. Adayların yeteneklerinin, becerilerinin ve ilgi alanlarının öğrenilmesi ve ilgili lisansüstü eğitim programına uygunluğunun değerlendirilmesinde önemli bir adımdır. Adaylar da, programın beklentileri ve bölümde görev yapan öğretim üyelerinin isteklerinden haberdar olma fırsatı bulabilirler bu süreçte.

Lisansüstü Eğitime Kabul Edilmede Mülakatın Önemi Nedir ?

Lisansüstü eğitim için ilgili programın mülakatında gösterdiğiniz başarı, başvurduğunuz programa kabul edilmeniz için hayati önem taşımaktadır. Yüksek Lisans ve Doktora mülakatlarında aday,  bilgi ve alana hakimiyeti ile  programın öğretim üyelerini etkileyebilmesi için güzel bir imkan yakalar. Adaylar, hem programın beklentilerinden haberdar olur hemde kendi ilgi ve yeteneklerinin programa uygunluğunu test edebilir. Adayların ilgi ve yetenekleri, iletişim becerisi ile öğretim üyelerini etkilemesi durumunda programa kabul edilme olasılığını yükseltir. Mülakatta sorulan sorulara cevap vermede yetersiz kalmak, iyi bir diksiyona sahip olmamak, görünüş ile programa uygun olmamak  ve mülakata girmemek ilgili lisansüstü eğitim programına kabul edilme şansınızı düşürecektir.

Mülakat Öncesi Hazırlık Evresi

Lisansüstü eğitimler için yapılan mülakatların amacı ilgili program hakkında adayın bilgisini ölçmek ve alana yeterliliğini ve ilgisini saptamaya çalışmaktır. Başvuru yapmadan önce alana ne derece hakimsiniz öncelikle bunu kendinize sormanızı tavsiye ediyorum. Bir yüksek lisans veya doktora programına başvuruyorsanız bilimsel bir çalışma yapacağınız için öncelikle ilgili Ana Bilim Dalı bilgilerine hakim olmalısınız. İlgili Ana Bilim Dalı ile ilgili yapılmış bilimsel çalışmalar ve araştırmalar hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

Mülakat Tarihi ve Süresi Nasıl Belirleniyor?

Lisansüstü eğitimler için bilim sınavları ve mülakat tarihleri ilgili enstitü ve Ana Bilim Dalı tarafından akademik takvime uygun olarak belirlenir. Günümüzde lisans mezunlarının çokluğu ve lisansüstü eğitime olan ilginin artmış olmasından dolayı birçok programda yüksek lisans eğitimleri verilmektedir. Bazı üniversiteler mülakat öncesi bilim sınavı yaparken bazı üniversiteler ise sadece mülakat ile programın istediği kriterde öğrenci belirlemeye çalışmaktadır. Mülakatı yapacak kurul, Ana Bilim Dalı Başkanı ve kendisinin belirlediği öğretim üyeleri arasından seçilerek oluşturulur. Genellikle farklı konulara hakim öğretim üyelerinden oluşan kurul soru cevap şeklinde yapılan mülakatı gerçekleştirir.

Lisansüstü eğitim için başvuru yapan adayların sayısı mülakat için her bir aday için ayrılan süreyi değiştirmektedir. Adayların sayılarının az olması mülakat için ayrılan süreyi uzatmaktadır. Mülakat süresince öğretim üyeleri kendi alanları ve ilgileri doğrultusunda soruları adaya yöneltebilmektedir. Yine adayların sayısının az olması mülakatın birer birer yapılmasını sağlamaktadır. Bazı programlar ise adayları 2’şer, 3’er veya farklı sayılarda alarak mülakatı gerçekleştirmektedir.

Mülakat saatini ve sırasını belirten listeler adayların görebileceği şekilde mülakatın yapılacağı binanın katlarına ve ilan panolarına asılır. Adaylar belirlenen sırada mülakata davet edilirler.

Mülakat Soruları Nasıl Belirlenir?

Mülakat soruları birçok aday için kritik bir öneme sahiptir. Sorulara vereceğiniz cevaplar ve öğretim üyelerini konuşmanız ile etkileme beceriniz size yüksek lisans ve doktora programlarının kapılarını açacaktır. Başvuru yaptığınız yüksek öğretim kurumunun alanının genişliği size sorulabilecek soruların  çeşidini göstermektedir. Mülakatı yapacak kurul üyelerinin de ilgi ve mesleki tecrübeleri sizin karşılaşacağınız soruları belirlemektedir. Program ile ilgili terimler ve ifadeler de karşılaşabileceğiniz sorular arasında olabilir.

Yüksek Lisans ve Doktora programlarının eğitimlerine başvurmadan önce bilimsel bir hazırlık yapmanızı tavsiye  ediyorum. Alanınız ile ilgili gelişmeleri ve bilimsel çalışmaları takip etmelisiniz. Eğer bilimsel bir çalışma yaptıysanız bu çalışmanın tüm detaylarına hakim olmalısınız. Daha önceki yıllarda mülakat sınavlarına girmiş kişilerden sorulan sorular hakkında bilgi alabilirsiniz. Şunu söyleyebiliriz ki kurul üyelerinin alanları ile ilgili araştırmalar yapmanız size sorulabilecek sorular hakkında ip uçları verebilir.

Mülakatı yapan kurul üyeleri öncelikle sizi tanımak isteyecektir. Hakkınızda ilgi ve yetenekleriniz ve alanla ilgili bir çalışmanız varsa o çalışma ile ilgili bilgi vermeniz size sorulacak soruların bir kısmını sizin yönlendirmenizi sağlayacaktır. Çünkü yapılmış bilimsel çalışmalar tüm kurul üyeleri arasında ilgi uyandıracaktır ve soruların bir kısmının yaptığınız çalışma ile ilgili olmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda kurul üyelerinin mesleki ilgileri ve çalışmalarıyla da ilgili sorular sorulabilir. Bu nedenle kurul üyelerinin alanları hakkında mülakat öncesi yapacağınız araştırma size gelebilecek sorular hakkında ip uçları verecektir.

Önerilen makaleler

5 Yorum

  1. Merhaba editör, besyoda yüksek lisans yapmak istiyorum. Mülakat sorularında genel olarak neler soruluyor. Bilgi verirmisiniz

    1. Merhaba Gamze Hanım, besyo ve spor bilimleri fakültelerinde yüksek lisans mülakat sınavlarında genel olarak şunu sorabilirler demek gibi bir şansımız yok. Mülakatlarda genel olarak mülakatı yapan komisyon üyelerinin çalıştıkları alanlar, verdikleri dersler ve konular temel olarak kabul edebiliriz. Çünkü hiçbir komisyon üyesi size cevabını bilmediği bir soru yöneltmez. Bu nedenle mülakata girmeden önce geçen senelerden o mülakata girmiş birilerini bulmanız size sorulabilecek sorular hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır. Aynı zamanda sizin yapmış olduğunuz sporlarla ilgili ve varsa bilimsel araştırmalar ile ilgili sorularda sorulabilir. Detaylı bilgi için yazımızı okuyunuz. https://sporbilimlerihaber.com/yuksek-lisans-mulakat-sinavi/

  2. […] Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programı İlanı Bilim ve Mülakat Sıanavlarının tarihleri aşağıda verilmiştir. Bilim ve Mülakat sınavlarında sorulan soru örneklerine ulaşmak için linke tıklayınız. […]

  3. […] değerlendirme sonrası mülakata davet edilen adayların sınavları ve mülakatları 21 Ocak 2019 Tarihinde Beden Eğitimi ve Spor ABD Başkanlığında […]

  4. […] taşıyanlardan en yüksek ön değerlendirme puanına sahip olanlar belirlenen bir tarihte mülakata davet […]

Bir cevap yazın